Visuomenė kviečiama aptarti naujojo valstybinio atliekų tvarkymo plano projektą

 

Aplinkos ministerija parengė naujojo Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plano projektą ir kviečia visuomenę jį aptarti.

Šiuo tikslu gegužės 20 d. 15 val. rengiama viešoji konsultacija. Norintieji dalyvauti turėtų užsiregistruoti iki gegužės 20 d. 13 val. Konsultacija vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. Ji bus transliuojama tiesiogiai per Aplinkos ministerijos feisbuką.

Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas nustatys šio laikotarpio atliekų tvarkymo strateginius tikslus, uždavinius ir priemones jiems pasiekti, taip pat valstybines ir savivaldybėms skirtas atliekų tvarkymo užduotis, nacionalinės ir ES paramos kryptis.

Jame numatytos komunalinių, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų prevencijos ir tvarkymo organizavimo, taip pat maisto švaistymo, visų rūšių šiukšlinimo ir vienkartinių plastiko gaminių prevencijos priemonės.

Aplinkos ministerija planą rengė pagal žiedinės ekonomikos principus. Numatytos priemonės padės stiprinti atliekų prevenciją, skatinti žaliuosius pirkimus, investicijas į žaliąsias inovacijas, šiuolaikines technologijas, leidžiančias mažinti susidarančių atliekų kiekį bei tausoti išteklius ir didinti antrinių žaliavų gavybą bei naudojimą, taip pat steigti didelę pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas, plėtoti pakartotinį daiktų naudojimą.

Plane daug dėmesio skiriama pirminiam atliekų rūšiavimui, antrinių žaliavų ir maisto, tekstilės, pavojingų ir statybinių medžiagų atliekų surinkimo plėtrai. Numatoma, kaip geriau įgyvendinti gamintojo atsakomybės principą ir įvertinti galimybę jį nustatyti tekstilės, statybinių medžiagų, baldų ir kituose sektoriuose. Suplanuotos priemonės leis modernizuoti esamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą, ją pritaikyti laikantis žiedinės ekonomikos principų, užtikrinti kontrolę ir perdirbimo užduočių apskaitą.

Siekiant žiedinės ekonomikos tikslų itin svarbus visuomenės vaidmuo. Planas numato plėtoti ekologinį gyventojų švietimą, stiprinti jų aplinkosauginį sąmoningumą, sudaryti jiems patogias atliekų rūšiavimo ir surinkimo sąlygas, kuo aktyviau įtraukti bendruomenes į tvarių iniciatyvų projektus ir kt.

Išsamesnės informacijos apie viešąją konsultaciją galima teirautis tel. 8695 30436 arba el. p. virginija.vingriene@am.lt.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/visuomene-kvieciama-aptarti-naujojo-valstybinio-atlieku-tvarkymo-plano-projekta