Įsigalioja nauja teisinė prievolė gaminių tiekėjams

Nuo 2021 m. sausio 5 d., įsigalioja nauja teisinė prievolė – pranešimo teikimas į SCIP duomenų bazę. Šios teisinės prievolės vykdytojai – gaminių tiekėjai: gamintojai, surinkėjai, importuotojai bei platintojai.

Prievolės vykdytojai nuo šiol privalo pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę, jeigu jų gaminyje aptinkama labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų iš Kandidatinio sąrašo, kurių koncentracija viršija 0,1 % gaminio masės.

SCIP pranešimas turi būti parengiamas ir pateikiamas, naudojant Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) parengtus įrankius. Jeigu apie pranešimo teikimą į SCIP duomenų bazę išgirdote pirmą kartą ir svarstote, ar jums ši teisinė prievolė yra taikoma, kviečiame pasižiūrėti ECHA parengtą infografiką bei vaizdo įrašą.

SCIP duomenų bazė – tai informacijos apie atskiruose gaminiuose arba sudėtiniuose produktuose naudojamų labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų duomenų bazė, sukurta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/85 9(1)(i) straipsnį.

Šios teisinės prievolės tikslas – atliekų susidarymo prevencija, mažinant labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų kiekį atliekose bei skatinant šių medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis

Daugiau informacijos rasite skiltyje „SCIP duomenų bazė„.

Šaltinis: https://gamta.lt/cms/index?rubricId=13b0b5d9-c0e5-4390-8dcb-fba063c88c42