Informuojame, kad nuo 2022-02-08 įsigaliojo Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių pakeitimai, kuriais nustatyta retesnė gaminių apskaitos žurnalo pildymo prievolė: ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, vietoje ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Su taisyklėmis galima susipažinti Teisės aktų registre (TAR).

Taisyklės: https://bit.ly/3GDzgxB