Teisės aktai

Padangų atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai

Atliekų tvarkymo įstatymas

Atliekų tvarkymo taisyklės

Gamintojų ir Importuotojų registravimo taisyklės

Mokesčių administravimo įstatymas

Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašas

Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas

Dėl Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo

Gaminių/pakuočių srautai, kuriuose vykdoma veikla

Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas