Entries by

2019 METŲ PASLAUGŲ PIRKIMO KAINŲ APKLAUSOS KONKURSAS

Padangų importuotojų organizacija  skelbia  PADANGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, TRANSPORTAVIMO BEI GALUTINIO SUTVARKYMO, VYKDANT PADANGŲ IMPORTUOTOJAMS LR  ĮSTATYMAIS NUSTATYTAS UŽDUOTIS, LEIDŽIANČIAS PASINAUDOTI MOKESČIO LENGVATOMIS  UŽ APLINKOS TERŠIMĄ GAMINIO AR PAKUOTĖS ATLIEKOMIS, PASLAUGŲ 2019 METAMS  PIRKIMĄ. Visus, turinčius teisę teikti šias paslaugas, padangų atliekų tvarkytojus kviečiame teikti pasiūlymus iki 2018 m. gruodžio 18 d. Apklausos konkurso sąlygos  skelbiamos  […]

Taisomi Supaprasinto atviro konkurso, atliekamo apklausos būdu, sąlygų kvalifikaciniai reikalavimai.

Pastebėjus aritmetinę klaidą,taisomas pirkimo dokumentų (kvalifikacinių reikalavimų) 14.1 punktas: Buvo: Vidutinė metinė apyvarta padangų atliekų tvarkymo srityje per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 700 000 Eur per metus. Taisoma: Vidutinė metinė apyvarta padangų atliekų tvarkymo […]